Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ


นายมาโนช โคมเดือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบ้ติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

เกี่ยวกับกลุ่ม

พยากรณ์อากาศรายวัน

ราคาน้ำมัน PPT

หนังสือราชการจากกลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ถึงโรงเรียน [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]